کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!

بر اساس تحقیقات ما، دگرباش جنسی و جنسیتی افغانستان به دلیل قدرت گرفتن طالبان، در خطر جدی قرار دارند.  ما پیام های زیادی دریافت می‌کنیم، مبنی بر اینکه بسیاری از افراد جامعه دگرباش، خانه‌های خود را به دلیل جنگ از دست داده اند و بدون سرپناه در خیابان ها زندگی می کنند. بسیاری از افراد دگرباش به دلیل تبعیض‌های حاکم در جامعه افغانستان، به کمک‌های بشر دوستانه مثل غذا، دارو و مایحتاج اولیه دسترسی ندارند.
همچنین به دلیل افزایش خشونت ها، بسیاری از مردم افغانستان از جمله دگرباشان تلاش می کنند تا افغانستان را ترک کنند اما توان مالی ندارند.
ما یک حساب کاربری برای جمع آوری کمک های شما با همکاری سازمان غیرانتفاعی «اقلیت‌ها» آماده کرده‌ایم. کمک های شما به دگرباشانی خواهد رسید که برای نجات جان خود مجبور به فرار از افغانستان شده‌اند و یا کسانی که هنوز نتوانسته‌اند از افغانستان خارج شوند.
کمک‌های محبت آمیز شما برای تهیه غذا، سرپناه و یا در صورت امکان، برای انتقال آنها از افغانستان به یک کشور امن استفاده خواهد شد.

برای اهدای کمک لطفا کلیک کنید.