پناهندگان

سخنرانی آرتمیس اکبری در پارلمان اروپا

سخنرانی آرتمیس اکبری، مدیر سازمان «افغان ال‌جی‌بی‌تی» در پارلمان اروپا در رابطه با وضعیت وخیم پناهجویان دگرباش افغانستانی و ایرانی در ترکیه.

او می‌پرسد: «کشورهای اروپایی سالانه به ترکیه پول می‌دهند تا صرف پناهجویان کند، پس چرا دولت ترکیه آن پول‌ها را صرف پناهجویان دگرباش ایرانی و افغان نمی‌کند؟»

او در این سخنرانی از بدرفتاری اداره مهاجرت ترکیه با پناهجویان ال‌جی‌بی‌تی‌ گفت و ٰبه نداشتن بیمه درمانی و اجازه کار برای پناهجویان ایرانی و افغانستانی اشاره کرد. 

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!