معاهده جدید اتحادیه اروپا برای پناهجویان
پناهندگان

معاهده جدید اتحادیه اروپا برای پناهجویان

۲۹ آذر ۱۴۰۲زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه

امروز پارلمان اتحادیه اروپا «معاهده جدید اتحادیه اروپا برای مهاجرت و پناهندگی» را در همسویی با شورای اتحادیه اروپا، به توافق کرد.

سازمان «افغان‌ال‌جی‌بی‌تی» به عنوان عضوی از «شورای اروپا برای پناهدگان» توافق بر این معاهده غیرانسانی را شدیدا محکوم می‌کند.

این معاهده نه تنها موجب حل مشکلات و چالش‌های پناهجویان در اتحادیه اروپا نمی‌شود، بلکه حقوق انسانی پناهجویان را بیش از هر زمانی  و به صورت گسترده نقض می‌کند.  این معاهده موجب گسترش خشونت مرزی، قاچاق انسان، و نقض حقوق کودکان نیز می‌شود.

این معاهده با کاهش استانداردهای پناهندگی در کمپ‌ها و مراکز دستگیری پناهجویان، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌ که قصد پناهندگی دارند را تحت تاثیر و موقعیت آسیب‌پذیرتری نسبت به گذشته قرار خواهد داد. 

سازمان «افغان ال‌جی‌بی‌تی» در گذشته بارها به پارلمان اتحادیه اروپا، درباره گسترش خشونت جنسی و فیزیکی علیه پناهجویان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در مرزها، هشدار داده بود و امروز نیز با صدایی رساتر و بلندتر درباره عواقب منفی این معاهده باری دیگر هشدار می‌دهد.

تصویب این معاهده نقض آشکار قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا است.

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!