خبر

کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا خواستار حفاظت از زندانیان ترنس شد

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه

کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا (CTP) مجموعه‌ای از استانداردها و توصیه‌ها را به زندان‌های اروپا صادر کرده است تا اطمینان حاصل شود که با زندانیان ترنس، بخش بسیار آسیب‌پذیر جمعیت زندانی، با احترام رفتار می‌شود و آنها از خطر بدرفتاری در زندان‌ها محافظت می‌شوند.

در گزارش سالانه کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا برای سال ۲۰۲۳ اشاره شده است که به طور مدام با افراد ترنس حاضر در زندان‌های اروپا، برای نظارت بر شرایط بازداشت افراد محروم از آزادی ملاقات می‌کند.

این کمیته به این موضوع اشاره کرده است که کشورهای اروپایی در حال حاضر سیاست‌های متفاوتی را در قبال افراد ترنس اجرا می‌کنند و بحث‌هایی در مورد نحوه رفتار با افراد ترنس وجود دارد.

آلن میچل، رییس CTP، می‌گوید: «زندان‌ها دنیای کوچکی از جامعه هستند که با توجه به محیط‌های محدود کوچک‌تر، اغلب با مسائل تشدید‌شده‌ای همراه هستند. افراد ترنس که در بازداشت به سر می‌برند می توانند در موقعیت آسیب پذیری قرار گیرند و در معرض خطر ارعاب و سوء استفاده قرار گیرند. این نگران کننده است که برخی از کشورها هنوز وجود افراد ترنس را انکار می‌کنند و هیچ پیش بینی خاصی برای رفتار با آنها در زندان وجود ندارد که همین موضوع ممکن است آنها را در معرض بدرفتاری قرار دهد. دولت‌ها باید تدابیری را برای محافظت از افراد ترنس در بازداشت به کار گیرند و اطمینان حاصل کنند که با آنها با عزت و مراقبت رفتار می شود.»

مطابق با رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا، CPT تاکید می کند که قوانین ملی باید به رسمیت شناختن افراد از جنسیتی غیر از جنسیت تعیین شده در بدو تولد را پیش بینی کند و هیچ پیش شرطی برای به رسمیت شناختن جنسیت افراد مانند اجبار به انجام عمل‌های بازتایید جنسیت ایجاد نکند. در نتیجه، هنگامی که شخصی در روند پذیرش زندان، خود را به عنوان ترنس معرفی می‌کند، این باید برای زندان کافی باشد تا در هنگام رفتار با آن فرد، هویت جنسیتی مورد اشاره او را در نظر بگیرد.

کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا در طول بازدیدهای خود از چندین کشور، با زنان ترنس زندانی که در بخش‌ مردان نگهداری می‌شدند ملاقات کرد؛ این افراد اظهار داشتند که در زندان احساس امنیت نمی‌کنند، برخی بیان کردند که توسط زندانیان دیگر مورد آزار و اذیت جنسی و یا آزار کلامی کارکنان قرار گرفته‌اند. در برخی از کشورها، CPT با زنان ترنسی ملاقات کرد که شهادت دادند اغلب به عنوان «زندانی مرد» اجازه دوش گرفتن در زمان‌های مختلف را ندارند، با نام مردانه‌شان مورد تحقیر قرار می‌گیرند یا از پوشیدن لباس‌های زنانه منع می‌شوند.

این کمیته از مقامات کشورها می خواهد تا به ریسک های تبعیض علیه افراد ترنس زندانی در زندان‌های اروپا رسیدگی کنند و سیاست هایی را برای جلوگیری و برخورد با سوء رفتار کارکنان، خشونت های درون زندان، و رعب ‌و وحشتی که افراد ترنس را نشانه می گیرد، پیاده سازی کنند.

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!