پناهندگان

مصاحبه آرتمیس اکبری با شبکه تلویزیونی «منوتو» در رابطه با وضعیت پناهجویان

گفتگوی آرتمیس اکبری، کنشگر حقوق دگرباشان و پناهجویان، با شبکه تلویزیونی «منوتو»، در رابطه با خشونت مرزی علیه پناهجویان و همچنین وضعیت پناهجویان ساکن در ترکیه

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!