پناهندگان

سخنرانی آرتمیس اکبری در پارلمان اروپا درباره تاثیر سیاست برون‌سازی مرزهای اتحادیه اروپا بر پناهجویان

آرتمیس اکبری، کنشگر حقوق دگرباشان، در نشست پارلمان اروپا گفت: «ترکیه کشور امنی برای پناهجویان دگرباش افغانستانی و ایرانی نیست».

در ۸ دسامبر پارلمان اروپا نشستی درباره «سیاست اتحادیه اروپا در برون سازی مرزها»، برگزار کرد. آرتمیس اکبری این سیاست را نقض آشکار حقوق پناهجویان خواند:
«این پیمان غلط، بی‌رحمانه و نقض آشکار حقوق بشر است. پناهجویان در ترکیه به بیمه درمانی، اجازه کار، خانه و پناهگاه امن و کمک درمانی دسترسی ندارند. 
روزانه پناهجویان دگرباش مورد حمله قرار میگیرند و دولت ترکیه به طور سیستماتیک پناهجویان ال‌جی‌بی‌تی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. چطور ترکیه را امن قلمداد می‌کنید؟»

طبق پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، سخت‌گیری‌های بیشتری در مورد ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد و ورود پناهجویان از کشورهای سوم مانند ترکیه و مراکش جلوگیری خواهد شد.

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!