دگرباشان افغانستان

۳۱ مارس، روز جهانی «مشاهده پذیری افراد ترنس» است.

۱۳ فروردین ۱۴۰۳زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه

امروز ۳۱ مارس، روز جهانی «مشاهده پذیری افراد ترنس» است. افراد ترنس در افغانستان، یکی از اقشار تحت ستم و سرکوب هستند که نه تنها هیچ‌گونه حمایتی از آنان نمی‌شود بلکه زیست روزمره برای آنها، سرشار از سختی، پیش‌داوری و نفرت پراکنی است.

افراد می‌توانند «همان‌جنسیتی» باشند، یعنی جنسیت خود را مطابق با جنسیتی که از بدو تولد بر اساس جسم و اندام جنسی به آن‌ها نسبت داده شده است، تعریف کنند و یا این‌ که «ترنس» باشند و هویت جنسیتی خود را متفاوت با جنسیت نسبت‌داده‌شده در بدو تولد بدانند و آن را به گونه دیگری تعریف کنند. متاسفانه در جامعه افغانستان، دیدگاهی دو قطبی به جنس و جنسیت وجود دارد و هر گونه هویت جنسیتی را که در قالب‌های از پیش تعیین‌شده زنانگی و مردانگی نگنجد به رسمیت نمی‌شناسند، به همین دلیل نیز زندگی برای افراد ترنس بسیار دشوار می‌باشد.

متاسفانه دیده می‌شود که در بین نخبگان اجتماعی، سیاسی و… افغانستان نیز همین دیدگاه دو‌قطبی وجود دارد و پیش‌داوری‌های جنسیت زده و ترنس ستیز بیداد می‌کند. علاوه بر این، برخی از این نخبگان، حضور و زیست افراد ترنس را نشانه‌ای از اِشغال و ورود فرهنگ غربی می‌خوانند و برخی دیگر با نادیده گرفتن حقوق انسانی افراد ترنس و جامعه LGBTQ از ترس طرد شدن توسط عامه جامعه و برچسب خوردن، تابوشکنی و پیشگامی در حمایت از حقوق افراد ترنس‌را به تعویق میندازند.

افراد ترنس در افغانستان کنونی هم از سمت گروه تروریستی طالبان و هم از سوی خانواده و جامعه مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرند. بسیاری از آنها به خانه نشینی و زندگی پنهانی روی آورده‌اند و آنهایی هم که از ترس خانواده و کشته شدن به بهانه آبرو فرار می‌کنند، ناچار به کارهای سیاه و غیرقانونی روی می آورند و گرفتار باندهای محلی زورگیر، کارگری جنسی، رقص در مجالس و همراهی با افراد زورمند می‌شوند. در این بین افراد ترنسی که خود را به کشورهای همسایه افغانستان، یعنی پاکستان و ایران می‌رسانند نیز به امید خروج از این کشور‌ها و رسیدن به کشورهای امن هستند.

حقوق افراد و جامعه LGBTQ، حقوق بشر است و به دلیل ستم و تبعیض چندلایه و عمیقی که به افراد ترنس در افغانستان وارد می‌شود، باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. فرهنگسازی و پذیرش اجتماعی افرادترنس‌ در افغانستان باید افزایش یابد و تبعیض بر اساس هویت و بیان جنسیتی، گرایش جنسی، مذهب و نژاد باید به‌ طور کامل رفع شود. جامعه‌ای که در آن انسان‌ها به دلیل گرایش جنسی، هویت و بیان جنسیتی خود مورد تبعیض و ستم قرار می‌گیرند، همیشه پتانسیل ستم‌های  مضاعف و گسترش خشونت و محرومیت را دارد. جامعه افغانستان به ویژه افراد اِلیت و اثرگذار در کنار فعالان اجتماعی و سیاسی باید سطح آگاهی و دانش خود در رابطه با افراد LGBTQ را بالا ببرند، از این قشر تحت ستم حمایت کنند و مخالف هرگونه تبعیضی علیه آنها باشند.

افراد ترنس که بخش بزرگی از خانواده LGBTQرا تشکیل می دهند، همچون سایر افراد جامعه افغانستان باید از تمامی حقوق اجتماعی و انسانی خود بهره‌مند شوند و هرگونه تبعیض و آزار و اذیت علیه آنها باید فورا جرم انگاری شود تا آنها بتوانند همچون سایر افراد جامعه، از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، رفاه و حمایت قانونی برخوردار شوند.

به امید رفع همه تبعیض‌ها و پیشداوری‌ها علیه افراد ترنس، و به امید روزی که هیچ فرد ترنسی مجبور به پنهان کردن هویت و وجود انسانی خود نباشد.

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!