دگرباشان افغانستان

سرنوشت پناهجویان رنگین کمانی در «ترکیه اردوغان»۰۱ خرداد ۱۴۰۳

سرنوشت پناهجویان رنگین کمانی در «ترکیه اردوغان»

سرنوشت پناهجویان رنگین کمانی در «ترکیه اردوغان»

روز۲۶ آپریل، روز «مشاهده پذیری افراد لزبین» نام گرفته است۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

روز۲۶ آپریل، روز «مشاهده پذیری افراد لزبین» نام گرفته است

روز۲۶ آپریل، روز «مشاهده پذیری افراد لزبین» نام گرفته است

۶ آپریل؛ روز جهانی «بی‌جنسگرایی»۱۷ فروردین ۱۴۰۳

۶ آپریل؛ روز جهانی «بی‌جنسگرایی»

۶ آپریل؛ روز جهانی «بی‌جنسگرایی»

۳۱ مارس، روز جهانی «مشاهده پذیری افراد ترنس» است.۱۳ فروردین ۱۴۰۳

۳۱ مارس، روز جهانی «مشاهده پذیری افراد ترنس» است.

۳۱ مارس، روز جهانی «مشاهده پذیری افراد ترنس» است.

حضور سازمان «افغان ال‌جی‌بی‌تی» در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان۱۰ اسفند ۱۴۰۲

حضور سازمان «افغان ال‌جی‌بی‌تی» در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان

حضور سازمان «افغان ال‌جی‌بی‌تی» در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان  نشست شورای ...

آزار و اذیت مردان جوان توسط طالبان به بهانه «پوشش و مدل موی سر»۰۲ بهمن ۱۴۰۲

آزار و اذیت مردان جوان توسط طالبان به بهانه «پوشش و مدل موی سر»

آزار و اذیت مردان جوان توسط طالبان به بهانه «پوشش و مدل موی سر»

بازداشت زنان و دختران در کابل توسط طالبان۲۷ دی ۱۴۰۲

بازداشت زنان و دختران در کابل توسط طالبان

بیانیه سازمان افغان ال‌جی‌بی‌تی در رابطه به بازداشت زنان و دختران در کابل توسط طالبان

شلاق و زندان برای ۴ فرد به اتهام رابطه با همجنس۱۸ دی ۱۴۰۲

شلاق و زندان برای ۴ فرد به اتهام رابطه با همجنس

شلاق و زندان برای ۴ فرد به اتهام رابطه با همجنس

زندگی پس از فرار از دست طالبان، دفتر خاطرات یک معلم همجنسگرای افغانستانی۱۶ دی ۱۴۰۲

زندگی پس از فرار از دست طالبان، دفتر خاطرات یک معلم همجنسگرای افغانستانی

زندگی پس از فرار از دست طالبان، دفتر خاطرات یک معلم همجنسگرای افغانستانی

قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت و نادیده انگاری جامعه دگرباشان افغانستان۰۹ دی ۱۴۰۲

قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت و نادیده انگاری جامعه دگرباشان افغانستان

قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت و نادیده انگاری جامعه دگرباشان افغانستان

رنگین‌کمانی‌ها قربانی خشونت جنسی در مناطق جنگی۱۳ آبان ۱۴۰۲

رنگین‌کمانی‌ها قربانی خشونت جنسی در مناطق جنگی

رنگین‌کمانی‌ها قربانی خشونت جنسی در مناطق جنگی

تحصن مهره‌فابی، زن ترنس افغانستانی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی۲۴ شهریور ۱۴۰۲

تحصن مهره‌فابی، زن ترنس افغانستانی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی

تحصن مهره‌فابی، زن ترنس افغانستانی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!