آخرین مطالب

انتشار لیست «بهترین و بدترین» کشورها برای سفر جامعه +LGBTQ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

انتشار لیست «بهترین و بدترین» کشورها برای سفر جامعه +LGBTQ

انتشار لیست «بهترین و بدترین» کشورها برای سفر جامعه +LGBTQ

چالش جامعه رنگین کمانی برای «مهاجرت»۲۵ فروردین ۱۴۰۳

چالش جامعه رنگین کمانی برای «مهاجرت»

چالش جامعه رنگین کمانی برای «مهاجرت»

طرح طالبان برای مسدود‌ ساختن «فیسبوک»!۲۵ فروردین ۱۴۰۳

طرح طالبان برای مسدود‌ ساختن «فیسبوک»!

طرح طالبان برای مسدود‌ ساختن «فیسبوک»!

شلاق زدن شش نفر در ملاعام به اتهام «لواط» و «زنا» توسط طالبان۱۸ فروردین ۱۴۰۳

شلاق زدن شش نفر در ملاعام به اتهام «لواط» و «زنا» توسط طالبان

شلاق زدن شش نفر در ملاعام به اتهام «لواط» و «زنا» توسط طالبان

۶ آپریل؛ روز جهانی «بی‌جنسگرایی»۱۷ فروردین ۱۴۰۳

۶ آپریل؛ روز جهانی «بی‌جنسگرایی»

۶ آپریل؛ روز جهانی «بی‌جنسگرایی»

شان گان، شناگر المپیکی، به عنوان «همجنسگرا» آشکارسازی کرد۱۷ فروردین ۱۴۰۳

شان گان، شناگر المپیکی، به عنوان «همجنسگرا» آشکارسازی کرد

شان گان، شناگر المپیکی، به عنوان «همجنسگرا» آشکارسازی کرد

۳۱ مارس، روز جهانی «مشاهده پذیری افراد ترنس» است.۱۳ فروردین ۱۴۰۳

۳۱ مارس، روز جهانی «مشاهده پذیری افراد ترنس» است.

۳۱ مارس، روز جهانی «مشاهده پذیری افراد ترنس» است.

تایلند یک گام دیگر به قانونی شدن ازدواج «زوج های همجنس» نزدیک شد۰۸ فروردین ۱۴۰۳

تایلند یک گام دیگر به قانونی شدن ازدواج «زوج های همجنس» نزدیک شد

تایلند یک گام دیگر به قانونی شدن ازدواج «زوج های همجنس» نزدیک شد

در جست و جوی آزادی: بیم و امید پناهجویان کوییر افغان۰۴ فروردین ۱۴۰۳

در جست و جوی آزادی: بیم و امید پناهجویان کوییر افغان

در جست و جوی آزادی: بیم و امید پناهجویان کوییر افغان

خبری خوب از کشور لیختن اشتاین: «زوج های همجنس» به زودی حق ازدواج خواهند داشت۰۴ فروردین ۱۴۰۳

خبری خوب از کشور لیختن اشتاین: «زوج های همجنس» به زودی حق ازدواج خواهند داشت

خبری خوب از کشور لیختن اشتاین: «زوج های همجنس» به زودی حق ازدواج خواهند داشت

اَپ‌های دوستیابی در افغانستان تحت سلطه‌ طالبان: چگونه از خطرات مصون بمانیم؟۲۳ اسفند ۱۴۰۲

اَپ‌های دوستیابی در افغانستان تحت سلطه‌ طالبان: چگونه از خطرات مصون بمانیم؟

اَپ‌های دوستیابی در افغانستان تحت سلطه‌ طالبان: چگونه از خطرات مصون بمانیم؟

هشت مارچ، روز جهانی زنان: برای حقوق «زنان LBTQ» در افغانستان ایستاده ایم۱۹ اسفند ۱۴۰۲

هشت مارچ، روز جهانی زنان: برای حقوق «زنان LBTQ» در افغانستان ایستاده ایم

هشت مارچ، روز جهانی زنان: برای حقوق «زنان LBTQ» در افغانستان ایستاده ایم

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!