دگرباشان افغانستان

مصاحبه آرتمیس اکبری با رادیو آزادی اروپا

دگرباشان در افغانستان و ایران چه سرنوشتی دارند؟
در برنامه مثلث رادیو آزادی، هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا و آرتمیس اکبری، از مدیران سازمان افغان ال‌جی‌بی‌تی، درباره وضعیت دگرباشان افغانستانی و ایرانی گفتگو می‌کنند.

کمک کنید تا دگرباشان افغان را از جهنم نجات دهیم!